St Kyrel Trust

st-kyrel-trustIdén att starta St Kyrel Trust kom 1993 då en av grundarna besökte Egypten. Han berördes starkt av de stora svårigheter och umbäranden som fattiga studenter ställdes inför. De kunde gå flera dagar utan att ha en enda hälsosam måltid eller ens kunna byta kläder .

I Egypten får studenter inget underhåll eller stöd av regeringen och inte heller av någon annan organisation. De är helt beroende av föräldrar, som ofta har fyra barn eller fler att försörja. När familjens inkomster är begränsade, vilket vanligtvis är fallet, blir det väldigt svårt att studera vidare även för den mest begåvade eller hårt arbetande student. De kan tvingas ge upp studierna för att försörja sig själv eller andra.

Vid sin återkomst till England diskuterade han detta med en nära vän och de beslutade så att inrätta en stiftelse genom vilken de skulle kunna nå ut brett till så många behövande studenter som möjligt. 1995 bildades Saint Kyrel Trust officiellt och registrerades som välgörenhetsorganisation i England (nummer 1.055.608). Stiftelsen är uppkallad efter dess beskyddare, Saint Kyrel, patriark för den koptiska ortodoxa kyrkan.

Mål

De viktigaste målen för St Kyrel Trust är att stödja fattiga koptiska studenter i Egypten med sina grundläggande vardagliga ekonomiska nödvändigheter. Elever får ett månatligt bidrag precis tillräckligt för att täcka ffa mat, kläder, böcker, husrum och fickpengar.

Ett mål är också att hjälpa studenterna att bli mogna och självständiga och att bli ekonomiskt oberoende från sina familjer. Detta lindrar en del av bördan för den fattiga familjen. Eleverna i sin tur lär sig i uppskattning av kontinuerligt stöd och förtroende att arbeta hårt med sina studier.