Concerts

The Creation Concert

The Creation depicts the traditional story of creation as portrayed in the book of Genesis. The concert consists of two parts:

  1. The story of the creation
  2. Garden of Eden

The Anointed Servant Concert

Titeln på konserten ”The Anointed Servant”, Herrens Smorde Tjänare, är hämtad från Lukas 4:16-21″Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig för att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.” Då började han tala till dem och sade: ”Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. ”The Anointed One”, den smorde på hebreiska är ”Mashiach” , från vilken vi härleder ordet Messias.

Musiken är hämtad från det koptiska liturgiska året och musiken kommer att sjungas i en blandning av det ursprungliga koptiska språket, grekiska (vissa psalmer delas med den grekisk-ortodoxa kyrkan), engelska, franska och arabiska. Musiken och texterna, psalmerna, är mycket gamla från den tidigaste kristendomen. Och några hymner har spårats av arkeologer till faraonernas dagar.

Konserten framförs av St Kyrels kör, som består av koptiska ungdomar från Storbritannien och Frankrike. Solisterna kommer från Storbritannien, Frankrike, USA och Förenade Arabemiraten. St Kyrels orkester har musiker från Storbritannien, Egypten och USA och leds av Osama Fathy från Tyskland.

Konserten presenteras av St Kyrel Trust, en välgörenhetsorganisation registrerad i Storbritannien sedan 1995. St Kyrel Trust stödjer egyptiska gymnasieelever och universitetsstudenter, som lever under svåra omständigheter så att de kan få en grundläggande utbildning upp till första examensnivå. Denna stiftelse har hittills gjort det möjligt för 750 studenter att ta examen och påbörja en yrkeskarriär och stöder för närvarande över 900 elever under svåra tider i Egypten. Ta med vänner och familj och uppmuntra andra att stödja denna angelägna verksamhet.